Město Svratka - Jimramov / Řeka SvratkaMěsto Svratka
Jimramov

V úseku mezi městy Svratka a Jimramov se ubírá řeka Svratka převážně jihovýchodním směrem údolími i nivou, chvílemi lesem. Stále si drží slatinnou barvu. Dno je kamenité až písčité, místy s prvky bahna. Přijímá tu tyto podstatnější přítoky zleva: Hlučál, Žlebský potok, Telecký potok, Bílý potok, Sedlíšťský potok, zprava: Holcovský potok, Kyšperský potok, Černý potok, Krásenský potok. Protéká přes tyto obce a osady: Křižánky, Medlovy, Březiny, Mrhov, Krásné, Spělkov, Telecí, Borovnice, Lačnov, Spělkov. Bylo tu postaveno 7 jezů. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek. Celkově je to velice hezký úsek.


Svratka v prosluněném smrkovém lese.
1
Pravobřežní niva Svratky, toho času v senoseči.
2
Nad jezem zklidněná Svratka.
3
Smrky zpevňují levý břeh Svratky.
4
Nízký jez na Svratce nad Křižánkami.
5
Svratka v úseku plném vodní trávy.
6
Levobřežní přítok Svratky v Křižánkách.
7
Senoseč na pravém břehu Svratky u Křižánek.
8
Romantické zákoutí Svratky u Křižánek.
9
Hraniční patník na břehu Svratky u Křižánek, Čechy - okres Hlinsko.
10
Hraniční patník na břehu Svratky u Křižánek, Morava - okres Nové Město.
11
Autobusová zastávka v Křižánkách, vedle telefonní budka, vzadu řeka Svratka.
12
Silniční most přes Svratku v Křižánkách, místní komunikace.
13
Z půli více a z půli méně zarostlý břeh Svratky v Křižánkách.
14
Levotočivý oblouk Svratky v Křižánkách dává vyniknout slatinné barvě řeky.
15
Základní škola Křižánky.
16
Křížek v Křižánkách, Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
17
Kaple v Křižánkách.
18
Filiální kostel Panny Marie Pomocné v Křižánkách.
19
Silniční most přes Svratku mezi Moravskými Křižánkami a Českými Milovy.
20
Oblouk Svratky mezi Moravskými Křižánkami a Českými Milovy s vodní travou.
21
Lehce regulovaná Svratka mezi Moravskými Křižánkami a Českými Milovy.
22
Světlo a stín, odraz i tráva, slatinná i zelená.
23
Stezka podél Svratky břízami lemovaná.
24
Oblouk Svratky nad Českými Milovy.
25
Levobřežní niva Svratky u Českých Milov.
26
Svah nad Svratkou.
27
Svratka u lávky se žlutou turistickou značkou.
28
Sluneční paprsky hledají cestu k hladině Svratky.
29
Lávka se žlutou turistickou značkou přes Svratku.
30
Svratka na okraji lesa pod lučním svahem.
31
Pěkná dřevěná zastávka na Březinách.
32
Beran a ovce bílí, jehňata černá, jedno líně ležící, druhé ve stínu se pasoucí.
33
Prosluněný travnatý břeh Svratky, která stínem dává vyniknout své slatinné barvě.
34
Va vodní trávě ve Svratce ulpívá pěna.
35
Romanticky prohnutý smrk nad Svratkou.
36
Lávka přes Svratku pod Březinami.
37
Levobřežní přítok Svratky pod Březinami.
38
Svratka s kapradinami jako z pohádky.
39
Světlo a stín na Svratce pod Březinami.
40
Širší levobřežní niva Svratky pod Březinami.
41
Svratka je řekou hranic jak mezi okresy a kraji, tak jí na dlouhém úseku probíhá zemská hranice mezi Čechami a Moravou.
42
Svratka a kapradí, to k sobě prostě patří.
43
Březový háj na břehu Svratky pod Březinami.
44
Podzimní slatinná Svratka.
45
Splav na potoce Hlučál u Kučerova mlýna.
46
Hlučál se vlévá do Svratky pod Kučerovým mlýnem.
47
Nadjezí na Svratce nad Mrhovem.
48
Náplavy na Svratce nad jezem u Mrhova.
49
Řeka Svratka v Krásném.
50
Most přes Svratku v Krásném.
51
Starší kamenná navigace na Svratce v Krásném.
52
Niva Svratky v Krásném.
53
Podzimní Svratka pod Krásným.
54
Svratka pod elektrickým vedením mezi Krásným a Spělkovem.
55
Svratka mezi Krásným a Spělkovem.
56
Podzimní listy na levobřežním přítoku Svratky v lese nad Spělkovem.
57
Lesní lávka přes Svratku.
58
Svratka pod lesní lávkou.
59
Levobřežní niva Svratky pod Spělkovem.
60
Spělkovská lávka přes Svratku.
61
Proudný tok Svratky nad Spělkovem.
62
Soutok potůčků, splynuvších v jediný potůček, levobřežní přítok Svratky pod Spělkovskou lávkou.
63
Levobřežní lesní přítok Svratky pod Spělkovskou lávkou.
64
Ještě neopadaný buk s podzimní barvou listů na levém břehu Svratky pod Spělkovskou lávkou.
65
Nebezpečný levobřežní převis Svratky.
66
Užší hrdo Svratky pod Spělkovskou lávkou.
67
Turistická informační cedule pod Spělkovskou lávkou.
68
Slatinná peřej Svratky.
69
Zlomená vrba do Svratky spadlá.
70
Kamenný zához chrání cestu na levém břehu Svratky.
71
Zablácená luční cesta podél levého břehu Svratky.
72
Odpadní zpěnění na Svratce nad Telecím.
73
Luční svah opodál levého břehu Svratky nad Telecím.
74
Malý splávek s přivalených kamenů.
75
Světlý kámen na dně Svratky dává vyniknou slatinné barvě vody.
76
Telecký potok posiluje Svratku zleva pod Telecím.
77
Svratka mezi telecím a Lačnovem.
78
Stavidlo jezu na Svratce v Lačnově.
79
Česla na počátku mlýnského náhonu Svratky v Lačnově.
80
Poněkud oprýskaný mlýn v Lačnově.
81
Pravobřežní mlýnský náhon v Lačnově.
82
Silniční most přes Svratku v Lačnově.
83
Niva mezi Svratkou a mlýnským náhonem v Lačnově.
84
Návrat pravobřežního mlýnského náhonu do Svratky v Lačnově.
85
Zvědavý beránek za ohradníkem na břehu Svratky v Lačnově.
86
Soutok Svratka / Bílý potok.
87
Do stromu zavrtané úchyty elektrického ohradníku na levém břehu Svratky v Lačnově.
88
Pravobřežní přítok Svratky u Borovnice.
89
Pohled z dálky na údolí Svratky pod Borovnicí.
90
Podzimní Svratka nad Sedlištěm.
91
Most přes Svratku nedaleko Sedliště.
92
Levobřežní niva Svratky pod Sedlištěm.
93
Levobřežní mlýnský náhon se Svratky pod Sedlištěm.
94
Silniční most přes levobřežní mlýnský náhon se Svratky pod Sedlištěm, na dosah je již Jimramov.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:12:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen - město Svratka | Město Svratka - Po proudu:Jimramov | Jimramov - přehrada Vír

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!