Nedvědice / Řeka SvratkaVír - Nedvědice
Nedvědice - Tišnov

V městyse Nedvědice řeka Svratka meandruje všemi směry, ale drží si základní směr na jih. Přibírá tu zprava přítok zvaný Nedvědička. Tok řeky tu brzdí 2 jezy. Břehy řeky tu spojuje silniční most, lávka pro pěší a cyklisty a také první železniční most. Čistota vody je tu stále solidní a řeka je tu hezká.


Silniční most přes Svratku, Nedvědice, silnice II/387.
1
Lávka přes Svratku v Nedvědici, vzadu 110 m vysoký komín MEZ Nedvědice.
2
Regulovaná Nedvědička je levobřežní přítok Svratky v Nedvědici.
3
Cesta podél Svratky, Nedvědice.
4
Dolní jez na Svratce, Nedvědice.
5
Pod dolním jezem na Svratce, Nedvědice.
6
Čistírna odpadních vod, Nedvědice.
7
Vyústění odpadní trubky do Svratky v Nedvědici.
8
Menší a větší vrba u Svratky v Nedvědici.
9
Stín železničního mostu přes Svratku, Nedvědice.
10
Železniční most přes Svratku, Nedvědice. Trať Tišnov – Nové Město na Moravě.
11
Pohádková vrba na břehu Svratky v Nedvědici.
12
Brod se Sluncem v hladině Svratky pod železničním mostem v Nedvědici.
13
Svratka pod železničním mostem v Nedvědici.
14
Pod Nedvědicí již Svratka míří dále na jih, zde kostel Nanebevzetí Panny Marie, Černvír.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:14:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Vír | Vír - Nedvědice - Po proudu:Nedvědice - Tišnov | Tišnov

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!