Brno - soutok Dyje / Řeka SvratkaBrno - jih

Ve svém posledním úseku se řeka Svratka ubírá převážně jižním směrem. Většina toku je regulovaná, však čestné výjimky jsou kouzelné. V dolní části protéká řeka nádhernými luhy. Přijímá tu zprava tyto přítoky: Leskava, Bobrava, Šatava a Jihlava, zleva pak Ivanovický potok, Litava (Cézava) a Starovický potok. Pokud jde o ryby, je jich tu dost, ale hezčí to bývá na ramenech. Břehy řeky tu spojuje 1 železniční most a trase Brno - Břeclav a několik silničních mostů. Je to vesměs hezký úsek řeky.


Nehezky napřímená kanalizovaná Svratka nad silničním mostem, Modřice.
1
Dvojice silničních mostů, Svratka, severní most, Modřice.
2
Jižní silniční most přes Svratku, Modřice.
3
Kanalizovaná Svratka od Modřic na Rajhrad.
4
Rameno Svratky se vrací do řeky, Modřice.
5
Srdce soutoku Svratka / Bobrava (vpravo).
6
Vojkovický náhon, pravobřežní ze Svratky.
7
Most přes Vojkovický náhon.
8
Lávka přes Vojkovický náhon.
9
Dopravní značení ve Vojkovickém náhonu.
10
Vojkovický náhon, Rajhrad.
11
Návrat Vojkovického náhonu do Svratky.
12
Fantasticky osvětlená Svratka u Vojkovic.
13
Silniční most, Svratka, Vojkovice.
14
Soutok Svratka / Litava (Cézava) (vpravo).
15
Napřímená Svratka v Židlochovicích.
16
Židlochovický most přes Svratku.
17
Svratka pod Židlochovickým mostem.
18
Lávka přes Svratku v Židlochovicích.
19
Oblouk Svratky v Židlochovicích.
20
Čistička odpadních vod Židlochovice.
21
Hráz Svratky a topoly osiky nad Nosislavskou zátočinou.
22
Nosislavská zátočina, přirozený kus Svratky.
23
Srdce meandru Svratky, Nosislavská zátočina.
24
Pravobřežní hráz Svratky oproti Nosislavi.
25
Kanalizační výpusť do Svratky oproti Nosislavi.
26
Oblouk Svratky oproti Nosislavi.
27
Most přes Svratku, Nosislav, v pozadí evangelický kostel.
28
Svratka pod mostem v Nosislavi.
29
Svratka nad mostem, v pozadí Nosislav.
30
Most přes Svratku nedaleko osady Boudky.
31
Kostel sv. Víta a sv. Václava, Velké Němčice.
32
Úřad městyse Velké Němčice.
33
Potrubní most přes Svratku nedaleko Velkých Němčic.
34
Svratka nad mostem, Velké Němčice.
35
Silniční most přes Svratku, Velké Němčice.
36
Svratka pod mostem, Velké Němčice.
37
Ondatra ve Svratce, Velké Němčice.
38
Přirozený oblouk Svratky, Velké Němčice.
39
Pravobřežní niva Svratky, Velké Němčice.
40
Dvojice produktovodních mostů, Svratka, Velké Němčice.
41
Severní oblouk produktovodního mostu, Svratka, Velké Němčice.
42
Vrchol jižního produktovodního mostu, Svratka, Velké Němčice.
43
Svratka míří na Uherčice.
44
Téměř ulomená vrbová větev nad soutokem Svratky a Starovického potoka.
45
Starovický potok nad soutokem se Svratkou.
46
Soutok Svratka / Starovický potok.
47
Regulovaná Svratka nad Uherčicemi.
48
Kostek sv. Jana Křtitele, Uherčice.
49
Radnice Uherčice.
50
Svratka v Uherčicích.
51
Silniční most, Svratka, Uherčice.
52
Labuť na Svratce v Uherčicích.
53
Svratka pod mostem v Uherčicích.
54
Slepé rameno Svratky v Uherčicích, c místě zvaném Hakle.
55
Jez na Svratce v Uherčicích, vzadu vrata pravobřežního náhonu.
56
První soutok Svratka / Šatava, jinak též návrat pravobřežního náhonu do Svratky, Uherčice.
57
Svratka v úseku Uherčice – Pouzdřany.
58
Ocelový stojan ve Svratce v úseku Uherčice – Pouzdřany.
59
Vyústění propustu do Svratky.
60
Sjezd z levobřežní hráze dolů ke Svratce.
61
Přímý úsek Svratky v úseku Uherčice – Pouzdřany, za lesem jsou Vranovice.
62
Památník obětem komunistické perzekuce, Vranovice.
63
Základní škola, Vranovice.
64
Kostel navštívení Panny Marie, Vranovice.
65
Svratka nad železničním mostem, Pouzdřany.
66
Železniční most, Svratka, Pouzdřany, podzimní východ Slunce, trať Brno - Břeclav.
67
Rychlík na Vídeň na mostě přes Svratku, Pouzdřany.
68
Ráno na Svratce, Pouzdřany mezi mosty.
69
Silniční most na Svratce u Pouzdřan v podzimní mlze.
70
Podzimní východ Slunce nad Svratkou mezi mosty u Pouzdřan.
71
Silniční most, Svratka, Pouzdřany, podzimní východ Slunce.
72
Závora na hrází Svratky, Pouzdřany pod silničním mostem.
73
Večer na Svratce pod silničním mostem, Pouzdřany.
74
Levobřežní slepé rameno Svratky u Pouzdřan v místě zvaném Virholec.
75
Podzimní lužní ráno u Pouzdřan.
76
Ranní Slunce za posedem u Pouzdřan.
77
Ranní Svratka u Pouzdřan.
78
Levobřežní malé slepé rameno Svratky u Pouzdřan.
79
Poněkud divný odpadkový koš u lužního mostu přes Svratku u Pouzdřan.
80
Svratka nad lužním mostem u Pouzdřan za podzimního rána.
81
Lužní most přes Svratku Ivaň – Pouzdřany.
82
Svratka pod lužním mostem u Pouzdřan za podzimního rána.
83
Jmelím obsypaný topol na břehu Svratky u posledního silničního mostu.
84
Levobřežní hráz Svratky nad posledním silničním mostem je chráněná závorou.
85
Poslední silničního most přes Svratku spojuje Ivaň s Pouzdřany a Strachotín.
86
Levobřežní hráz Svratky se stezkou.
87
Přiblížený pohled na Pálavu od dolní Svratky.
88
Říčka Šatava vypadá jak slepé rameno, ale je to přece jen vodní tok, vlévající se do Svratky svojí 1. částí u Uherčic a 2. pak do Jihlavy nad soutokem se Svratkou.
89
Levý břeh Svratky nedaleko soutoku s Jihlavou.
90
Svratka nad soutokem s Jihlavou.
91
Podzimní luh u Svratky.
92
Soutok Svratka / Jihlava (vzadu).
93
Svratka o Jihlavu posílená si této síly užije již jen velice krátce.
94
Cyklostezka podél Svratky již začíná být cyklostezkou podél Dyje, soutok Dyje / Svratka je po souši poněkud obtížně přístupný.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:16:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Tišnov - Přehrada Brno | Přehrada Brno | Brno - jih

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!