Řeka Svratka - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Svratky Pramen řeky Svratky
Řeka Svratka pramení v nadmořské výšce 772 m n.m. mezi Žákovou horou a Fryšavským kopcem ve Žďárských vrších. Za pramen bývá označována temná tůně obklopená smrky, která je napájena nevýraznými vlásečnicemi, povrchově často vyschlými.
 
Pramen - Město Svratka Pramen - Město Svratka
Pod pramenem míří Svratka k severozápadu, míjí Cikháj a pak se stáčí k severu a protéká obcí Herálec, aby se poté stočila k severovýchodu a tak přibyla do města Svratka. Dno řeky je tu kamenité až písčité. Břehy jsou někde zpevněné kořeny, jinde volné a v Herálci navigované.
 
Město Svratka Město Svratka
Ve městě Svratka se řeka Svratka stáčí na východ a jihovýchod, Přijímá několik drobných přítoků, největší levobřežní Brodek. Stojí tu rybník s malou hrází, břehy řeky tu spojuje několik mostů a lávek. Břehy jsou tu vesměs lehce regulované.
 
Svratka - Jimramov Svratka - Jimramov
Svratka se tu ubírá převážně jihovýchodním směrem údolími i nivou, chvílemi lesem. Stále si drží slatinnou barvu. Dno je kamenité až písčité, místy s prvky bahna. Vodu přidává spousta přítoků. Sedm jezů řeku spíše oživuje. Celkově je to velice hezký úsek.
 
Jimramov Jimramov
Městem Jimramov protéká řeka Svratka od severu k jihu, tvoří přitom veliký východní meandr. Přibírá tu zprava první podstatný přítok a tím je říčka Fryšávka. Voda tu má barvu slatinnou. Břehy jsou tu regulované, místy kamennou navigací svázané.
 
Jimramov - přehrada Vír Jimramov - přehrada Vír
Řeka Svratka mezi městem Jimramov a přehradou Vír se ubírá širším údolím a tvoří spoustu meandrů. Voda je tu slatinné barvy. Přibírá tu přítoky zleva: Ubušínský potok a Hrabovec, zprava pak Loučka. Byly tu postaveny 3 jezy. Celkově se jedná o pěkný úsek řeky.
 
Přehrada Vír Přehrada Vír
Vírská přehrada, tedy hlavní hráz, jinak též Vír I je 71 m vysoká, 390 m dlouhá a 9 m široká. Je to gravitační betonovou hráz, vystavěnou v letech 1947 – 1958. Maximální plocha nádrže je 223,5 ha, maximální hloubka 65,6 m. Objem zadržované vody je až 44,056 mil m2.
 
Vír - Nedvědice Vír - Nedvědice
Řeka Svratka se tu ubírá převážně jižním směrem a stále si drží slatinnou barvu. Z ryb tu lze očekávat zejména lipany a pstruhy. Bylo tu postaveno 5 jezů a několik nižších splavů, čili říčních stupňů. Je to malebný úsek se spoustou hezkých zákoutí se solidní čistotou vody.
 
Nedvědice Nedvědice
V městyse Nedvědice řeka Svratka meandruje všemi směry, drží si směr na jih. Přibírá tu přítok zvaný Nedvědička. Tok řeky tu brzdí 2 jezy. Břehy řeky tu spojuje silniční most, lávka pro pěší a cyklisty a také první železniční most. Čistota vody je solidní a řeka je tu hezká.
 
Nedvědice - Tišnov Nedvědice - Tišnov
Řeka Svratka se mezi Nedvědicí a Tišnovem poněkud zklidňuje a ubírá se jižním až jihovýchodním směrem. Tvoří tu četné meandry, ostrůvky a jiná kouzelná zákoutí. Barva vody je stále slatinná. Z druhů ryb tu lze již čekat téměř všechny. Je to okouzlující kus řeky.
 
Tišnov Tišnov
Svratka protéká Tišnov na jihovýchod a drží slabě slatinnou barvu. Přijímá tu zprava přítok zvaný Loučka. Břehy jsou regulované, bez kamenné navigace. Stojí tu 2 jezy, 2 železniční, 3 silniční mosty a 2 lávky. Přes mírné znečištění je tu řeka stále pěkná.
 
Tišnov - Přehrada Brno Tišnov - Přehrada Brno
Mezi městem Tišnov a přehradou Brno se řeka Svratka ubírá jižním a pak jihovýchodním směrem. Protéká tu kouzelnými údolími a tvoří krásná zákoutí, plná klidu. Je to také rybářsky zajímavý úsek. Celkově jde o nádherný úsek řeky.
 
Přehrada Brno Přehrada Brno
Brněnská přehrada se původně zvala Kníničská přehrada, v místním hantecu Prýgl. Betonová gravitační hráz je je 23,5 m vysoká, 120 m dlouhá a v koruně 7,14 m široká. Pro blízkost města Brna je to častý cíl místních i vzdálených návštěvníků.
 
Brno - západ Brno - západ
Město Brno přijímá Svratku pod hrází Brněnské přehrady ve své západní části. Řeka tu teče převážně jihovýchodním směrem. Břehy řeky jsou tu regulovány, v hustší zástavbě kamennou navigací. Často lze pozorovat ryby z mostů. Procházky u řeky tu bývají nádherné.
 
Brno - jih Brno - jih
Svratka pokračuje přes Brno stočením přímo na jih. Přijímá tu zleva potok Ponávka a řeku Svitava a zprava potok Leskava. Regulované břehy jsou řídce osázeny různými stromy. Čistota vody je tu solidní, ale slušný přístup ke koupání ojedinělý.
 
Brno - Dyje Brno - Dyje
Ve svém posledním úseku se řeka Svratka ubírá převážně jižním směrem. Většina toku je regulovaná, však čestné výjimky jsou kouzelné. V dolní části protéká řeka nádhernými luhy. Ryb tu dost, ale hezčí to bývá na ramenech. Je to vesměs hezký úsek řeky.
 
 
 
 
Partneři
Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Tam, kde lékařům dochází diagnóza... návrat k našim počátkům Velice jemná neinvazivní technika, osvědčující se při řešení problémů těla, nezřídka vycházejích z nitra člověka. Řeší vnitřní příčiny, nikoliv pouhé vnější příznaky.

Zcela originální tiskem nevydané pohádky pro děti i dospělé. chaloupka Pohádkové příběhy, které vznikaly při bujné fantazii a hojného přispění dětí, které je rády poslouchaly. Pojďte s námi putovat časem i zeměmi a vraťte se do dětských let.
 
Poslední aktualizace: 31.7. 2016   © 2009 - 2023 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy