Přehrada Vír - Nedvědice / Řeka SvratkaPřehrada Vír
Nedvědice

Mezi přehradou Vír a městysem Nedvědice se řeka Svratka ubírá převážně jižním směrem a stále si drží slatinnou barvu. Chvílemi je proudná a pod Vírem o poznání studenější, snad krom zimních měsíců. Přibírá tu tyto přítoky zleva Tresenský potok, Brťovský potok, Záskalský potok a Čepenka, zprava Vrtěžířský potok a Lesoňovický potok. Z ryb tu lze očekávat zejména lipany a pstruhy. Bylo tu postaveno 5 jezů a několik nižších splavů, čili říčních stupňů. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek. Celkově se jedná o malebný úsek se spoustou hezkých zákoutí se solidní čistotou vody.


Klidná Svratka pod nádrží Vír II.
1
Most přes Svratku k malé vodní elektrárně  Vír II.
2
Návrat pravobřežního náhonu do Svratky pod nádrží Vír II.
3
Úzká niva Svratky pod nádrží Vír II.
4
Přirozené větvení řeky v její zklidněné části.
5
Odraz slunečních paprsků v proudící Svratce nad Koroužným.
6
Most přes Tresný potok před jeho vyústěním do Svratky nad Koroužným.
7
Soutok Svratka / Tresný potok, zvaný též Tresenský, Koroužné.
8
Ostrůvek s netýkavkou žláznatou ve Svratce v Koroužném.
9
Svratka v Koroužném má stále slatinnou barvu.
10
První silniční most přes Svratku v Koroužném.
11
Poměrně široký tok Svratky v Koroužném.
12
Pobřežní jasan u Svratky v Koroužném.
13
Jez na Svratce v Koroužném.
14
Počátek pravobřežního mlýnského náhonu Svratky v Koroužném.
15
Druhý silniční most přes Svratku v Koroužném.
16
Klidná a mělká Svratka v Koroužném.
17
Návrat pravobřežního mlýnského náhonu do Svratky, Koroužné – Švařec.
18
Vírský oblastní vodovod, budova, Švařec.
19
Pravotočivý oblouk Svratky nad mostem ve Švařci.
20
Silniční most přes Svratku, Švařec.
21
Soutok Svratka / Záskalský potok, Švařec.
22
Jez na Svratce, Záskalí.
23
Něžně regulovaná Svratka v Záskalí.
24
Železobetonová lávka přes Svratku, Hamry.
25
Svratka v místě zvaném Pod Horou.
26
Silniční most přes Svratku, Borovec.
27
Vodní tráva v slatinné barvě Svratky.
28
Pravobřežní niva Svratky nad Štěpánovem.
29
Pramice na Svratce nad Štěpánovem.
30
Úzký most přes Svratku, Štěpánov.
31
Farní kostel sv. Petra a Pavla, Štěpánov nad Svratkou.
32
Říční stupeň, Štěpánov nad Svratkou.
33
Silniční most přes Svratku,  Štěpánov, silnice I/19.
34
Regulovaná Svratka ve Štěpánově.
35
Ocelový most přes Svratku, železárny Štěpánov.
36
Svratka opouští Štěpánov.
37
Skalní sráz pod Štěpánovem.
38
Silnice překrývá Vrtěžířský potok, pravostranný přítok Svratky v Olešničce.
39
Nenápadný soutok Svratka / Vrtěžířský potok, Olešnička.
40
Pravobřežní niva Svratky v úseku Štěpánov – Ujčov.
41
Svratka nad lávkou v Ujčově.
42
Lávka přes Svratku v Ujčově.
43
Vodočet pod lávkou v Ujčově.
44
Kaple sv. Františka z Assisi, Ujčov.
45
Most přes Svratku, Ujčov, pravobřežní pohled.
46
Most přes Svratku, Ujčov, levobřežní pohled.
47
Rozcestí pod Křižníkem u mostu, Ujčov.
48
Potok Čepenka posiluje Svratku zleva v Dolním Čepí.
49
Poklidná Svratka, Dolní Čepí.
50
Slatinná barva Svratky v Dolním Čepí poněkud slábne.
51
Třpyt slunečních paprsků ve Svratce v Dolním Čepí.
52
Levobřežní niva Svratky pod Dolním Čepím, toho času po žních.
53
Silniční most přes Svratku, Dolní Čepí – Bořínov.
54
Čeřící se Svratka pod mostem Dolní Čepí – Bořínov.
55
Přírodní památka Svratka.
56
Ostrůvek ve Svratce.
57
Silniční most přes Svratku pod Bořínovem.
58
Silnice na Bořínov a krajská hranice.
59
Svratka pod mostem pod Bořínovem.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:13:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jimramov - přehrada Vír | Přehrada Vír - Po proudu:Nedvědice | Nedvědice - Tišnov

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!