Jimramov - přehrada Vír / Řeka SvratkaJimramov
Přehrada Vír

Řeka Svratka mezi městem Jimramov a přehradou Vír se ubírá širším údolím a tvoří spoustu meandrů. Voda je tu slatinné barvy. Přibírá tu přítoky zleva: Ubušínský potok a Hrabovec, zprava pak Loučka. Svratka protéká přes obce Strachujov, Unčín a Dalečín. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek, jakož i několik brodů. Byly tu postaveny 3 jezy. Celkově se jedná o pěkný úsek řeky.


Jimramovský rybník v podzimních barvách.
1
Přímé smrky nad silnicí Jimramov - Strachujov na ranním Slunci.
2
Široké údolí Svratky mezi Jimramovem a Strachujovem za letního kuropění.
3
Východ Slunce nad údolím Svratky mezi Jimramovem a Strachujovem.
4
Ranní Slunce nad údolím Svratky mezi Jimramovem a Strachujovem.
5
Brod přes Svratku nad Strachujovem.
6
Ranní romance na mechem obrostlých vrbových kmenech u řeky Svratky.
7
Lavička u Svratky nad Strachujovem za letního rána.
8
Ostrůvek ve Svratce nad Strachujovem.
9
Silnice nad Svratkou u Strachujova.
10
Levobřežní niva Svratky oproti Strachujovu za letního rána.
11
Lávka pro pěší přes Svratku ve Strachujově.
12
Kamenná hráz na Svratce ve Strachujově s náplavem nečistot.
13
Ranní Slunce zalilo Svratku ve Strachujově.
14
Levobřežní niva Svratky pod Strachujovem za letního rána.
15
Podzimní Svratka ve Strachujově nad soutokem s Loučkou.
16
Potok Loučka ve Strachujově nad vtokem do Svratky.
17
Soutok Svratka / Loučka, Strachujov.
18
Ranní Slunce nad břehem Svratky mezi Strachujovem a Unčínem.
19
Nadjezí na Svratce u Unčína.
20
Letní Slunce nad jezem Svratky v Unčíně.
21
Jez na Svratce v Unčíně.
22
Pod jezem na Svratce v Unčíně.
23
Kamenná hrázka na Svratce v Unčíně.
24
Svratka v Unčíně.
25
Most přes Svratku, Unčín.
26
Pravobřežní niva Svratky mezi Unčínem a Dalečínem.
27
Jez na Svratce mezi Unčínem a Dalečínem shora.
28
Jez na Svratce mezi Unčínem a Dalečínem zboku.
29
Pod jezem mezi Unčínem a Dalečínem.
30
Ráno mezi Svratkou a levobřežním náhonem nad Dalečínem.
31
Oslabený tok Svratky nad Dalečínem.
32
Svratka nad Dalečínem s tak nízkým stavem vody, že se dá po kamenech přejít suchou nohou.
33
Svratka mezi dvěma jasany mezi Unčínem a Dalečínem.
34
Silnice podél Svratky v úseku Unčín – Dalečín.
35
Vzrostlé netýkavky žláznaté u Svratky v úseku Unčín – Dalečín.
36
Brod přes Svratku mezi Unčínem a Dalečínem.
37
Levobřežní mlýnský náhon nad Dalečínským rybníkem.
38
Dalečínský rybník s lavičkou.
39
Mlýnské zařízení na náhonu nad Dalečínem.
40
Panelový mostek přes mlýnský náhon nad Dalečínem.
41
Železobetonový mostek přes mlýnský náhon nad Dalečínem.
42
Železobetonová lávka přes Svratku nad Dalečínem.
43
Svratka v Dalečíně opět se slabým tokem.
44
Ostrov ve Svratce v Dalečíně.
45
Regulovaná Svratka v Dalečíně.
46
Silniční most přes Svratku, Dalečín.
47
Levotočivý oblouk Svratky v Dalečíně.
48
Svratka v regulovaném řečišti v Dalečíně, vzadu kostel sv. Jakuba Většího.
49
Svratka pod svahem v Dalečíně.
50
Návrat mlýnské spojky do Svratky v Dalečíně.
51
Stavidlo na mlýnské spojce v ochranné hrázi v Dalečíně.
52
Návrat levobřežního mlýnského náhonu do Svratky v Dalečíně.
53
Silniční most před Svratku v Dalečíně směr Vír.
54
Svratka opouští Dalečín a brzy bude zastavena přehradou Vír.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:13:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Svratka - Jimramov | Jimramov - Po proudu:Přehrada Vír | Vír - Nedvědice

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!