Jimramov / Řeka SvratkaSvratka - Jimramov
Jimramov - přehrada Vír

Městem Jimramov protéká řeka Svratka od severu k jihu, ale tvoří přitom veliký východní meandr. Přibírá tu zprava první podstatný přítok a tím je říčka Fryšávka. Voda tu má barvu slatinnou. Břehy jsou tu regulované, místy kamennou navigací svázané. Byl tu postaven jez a mlýnský náhon je na pravé straně. I zde tvoří řeka Svratka zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Celkově je tu řeka pěkná.


Levobřežní niva Svratky mezi Sedlištěm a Jimramovem.
1
Svratka přitéká do Jimramova.
2
Svratka jezem zpomalená v Jimramově pod Žabárnou.
3
Fryšávka jako první silnější přítok Svratky asi 150 m nad soutokem.
4
Most přes Fryšávku, pravostranného přítoku Svratky.
5
Svratka v Jimramově těsně nad soutokem s Fryšávkou.
6
Ulice Žabárna je pobřežní ulicí Svratky v Jimramově, poblíž se nachází rodný dům bratří Mrštíků, možná by nám tam otevřela Maryša...
7
Soutok Svratky a Nedvědičky (vpravo) v Jimramově.
8
Most přes Fryšávku, těsně nad soutokem se Svratkou.
9
Svratka je po přibrání Fryšávky v Jimramově o poznání silnější.
10
Jez na Svratce v Jimramově a stavidlo pravobřežního mlýnského náhonu.
11
Zcela kanalizovaný pravobřežní mlýnský náhon Svratky v Jimramově.
12
Zahrádka mlýna v Jimramově s obloukem mlýnského náhonu.
13
Svratka nad prvním mostem v Jimramově.
14
První most přes Svratku v Jimramově.
15
Most přes Svratku, ulice mostní, Jimramov.
16
Svratka pod prvním mostem v Jimramově.
17
Svratka v Jimramově teče mezi nesmělými hrázemi.
18
Hraniční patník zemské hranice v Jimramově, Čechy okres Polička.
19
Hraniční patník zemské hranice v Jimramově, Morava okres Nové Město.
20
Benátský most přes Svratku mezi Jimramovem a Benátkami.
21
Série malých kamenných splavů na Svratce v Jimramově.
22
Kanalizační výpust na pravém břehu Svratky v Jimramově, Benátský most v pozadí.
23
Levotočivý oblouk Svratky, kamenná opěrná zeď nese ulici Strachujovská.
24
Svratka opouští Jimramov a míří na Strachujov a Vír.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:12:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Město Svratka | Svratka - Jimramov - Po proudu:Jimramov - přehrada Vír | Přehrada Vír

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!