Přehrada Vír / Řeka SvratkaJimramov - přehrada Vír
Vír - Nedvědice

Vírská přehrada, tedy hlavní hráz, jinak též Vír I je 71 m vysoká, 390 m dlouhá a 9 m široká. Jedná se o gravitační betonovou hráz, vystavěnou v letech 1947 – 1958. Maximální plocha nádrže je 223,5 ha, maximální hloubka 65,6 m. Objem zadržované vody je až 44,056 mil m2. Příslušná vodní elektrárna je vybavena 2 Francisovými turbínami. Hned pod velkou přehradou se nachází denní zásobní nádrž Vír III a pod obcí Vír pak vyrovnávací nádrž Vír II. Do přehradní nádrže se vlévají zprava Karasínský potok a Písečenský potok, pod přehradou potok Bystřice, zleva pak Nyklovský potok.Jedná se o vodárenskou nádrž, takže o koupání či rybaření si můžeme nechat jen zdát. Podél přehrady po pravém břehu vede Svratecká vodohospodářská naučná stezka.


Konec vzedmutí Svratky od přehrady Vír pod Dalečínem.
1
Senoseč na horním vzedmutí Svratky nad přehradou Vír.
2
Janovický potok posiluje Svratku nenápadně zprava.
3
Výhledové místo od Svratecké vodohospodářské naučné stezky.
4
Meandry Svratky přehradou Vír krocené.
5
Most přes Písečský potok, pravostranný přítok Svratky.
6
Pohled dolů k hornímu vzedmutí Svratky od přehrady Vír.
7
Spousta odstínů zelené v horním vzedmutí Svratky od přehrady Vír.
8
Voda v přehradě Vír je zelená od sinic.
9
Strmý pohled po skále dolů do zelené vody Víru.
10
Přehradní meandr Svratky Vírem svázané.
11
Malý prudký přítok Svratky míří po skalách do Víru.
12
Průsek nad přehradním meandrem.
13
Srdce skalního meandru z výšky a dálky.
14
Jeřáby se drží na skále vysoko nad hladinou přehrady Vír.
15
Skalní ostroh nad přehradou Vír.
16
Borovice na břehu Svratky, zde zpomalené přehradou Vír.
17
Překrásný výhled na hladinu přehrady Vír.
18
Kobylí skála, vyhlídkové místo nad přehradou Vír.
19
Pokřivená bříza na skále kořeny uchycená nad hladinou přehrady Vír.
20
Rozšiřující se hladina přehradní nádrže Vír.
21
Strmý pohled dolů přes skalní ostroh na hladinu přehrady Vír.
22
Dva levobřežní cípy v přehradní nádrži Vír.
23
Lehce rozčeřená hladina přehradní nádrže Vír.
24
Za hladinou přehrady Vír na druhém břehu se nachází vyústění Nyklovského potoka.
25
Přehradní hráz Vír ještě pobere několik výškových metrů vody.
26
Silnice na pravém břehu Svratky u přehrady Vír.
27
Pravý břeh Svratky nad hrází přehrady Vír.
28
Jakási krátká půlkruhová kolonáda u přehrady Vír.
29
Nyklovský potok vzadu posiluje Svratku zleva do údolní nádrže Vír.
30
Hráz přehrady Vír shora od levého břehu.
31
Záliv tento je skrytý soutok Svratky a Nyklovického potoka.
32
Modrá hladina Vírské přehrady je optický klam, voda je pořádně zelená.
33
Dolní část přehrady Vír s hrází vzadu.
34
Skruže zapuštěné do dna přehrady Vír.
35
K čemu nyní slouží skruže zapuštěné do dna přehrady Vír, to jistě někdo ví. Zdali také odpoví...
36
Naloďovací dráha na levém břehu přehrady Vír.
37
Pontonový domek a člun na levém břehu přehrady Vír.
38
Modřín u levobřežního vjezdu na hráz přehrady Vír.
39
Silnice po koruně hráze přehrady Vír.
40
Hráz přehrady Vír z levého břehu v celé své kráse.
41
Pohled dolů po hrázi přehrady Vír.
42
Pravidelný oblouk silnice po koruně hráze přehrady Vír.
43
Hladina přehrady Vír viděná z hráze.
44
Stavební práce na silnici po koruně hráze přehrady Vír.
45
Lampa na koruně hráze přehrady Vír.
46
Hráz přehrady Vír z pravého břehu v celé své kráse.
47
Pravobřežní vjezd na silnici po koruně hráze přehrady Vír.
48
Hráz přehrady Vír zespoda.
49
Denní zásobní nádrž – vodní dílo Vír III.
50
Hráz denní zásobní nádrže Vír III.
51
Silnice po hrázi denní zásobní nádrže Vír III.
52
Vodní dílo Vír III a hráz přehrady Vír I zespoda.
53
Most přes Svratku po hrázi denní zásobní nádrže Vír III, vzadu pak velká hráz přehrady Vír I.
54
Ostrůvek ve Svratce, tvořený levobřežním náhonem na malou vodní elektrárnu pod hrází Vír III.
55
Hlavní tok Svratky vpravo, vlevo pak levobřežní náhon.
56
Odkaliště pod přehradou Vír.
57
Silniční most přes silný levobřežní náhon Svratky ve Víru.
58
Jak bezpečně převést elektřinu přes vodní tok? Přece izolovaným kabelem.
59
Silniční most přes oslabený levobřežní náhon Svratky ve Víru.
60
Lávka pro pěší přes Svratku ve Víru.
61
Pěšina po pravém břehu Svratky ve Víru.
62
Vyústění levobřežního náhonu zpět do Svratky ve Víru pod závodem.
63
Železobetonová lávka pro pěší a cyklisty přes Svratku ve Víru pod závodem.
64
Svratka ve Víru na soutoku s Bystřicí.
65
Most přes Svratku ve Víru pod soutokem s Bystřicí pohledem z levého břehu.
66
Soutok Svratka / Bystřice, Vír.
67
Svratka je nad soutokem s Bystřicí plná vodní trávy.
68
Svratka pod mostem u soutoku s Bystřicí.
69
Travnatý ostrůvek ve Svratce ve Víru.
70
Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru.
71
Mělká Svratka ve Víru nedaleko kaple.
72
Menší silniční most přes Svratku ve Víru.
73
Klidně tekoucí Svratka ve Víru.
74
Rozčeřená hladina přehradní nádrže Vír II.
75
Silnice po levém břehu přehradní nádrže Vír II.
76
Vodohospodářské zařízení na pravém břehu přehradní nádrže Vír II.
77
Hráz vyrovnávací nádrže Vír II.
78
Plotem chráněný vstup na hráz vyrovnávací nádrže Vír II.
79
Hráz vyrovnávací nádrže Vír II.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:13:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jimramov | Jimramov - přehrada Vír - Po proudu:Vír - Nedvědice | Nedvědice

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!