Město Svratka / Řeka SvratkaPramen - město Svratka
Svratka - Jimramov

Ve městě Svratka se řeka Svratka stáčí na východ a dále pak na jihovýchod, kterýžto směr ji jako hlavní zůstane až k jejímu vyústění do Dyje. Svratka tu přijímá několik drobných přítoků, za pozornost stojí levobřežní Brodek. Stojí tu rybník s malou hrází, břehy řeky tu spojuje několik mostů a lávek. Řeka tu tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, tak jako i předtím i dále. Břehy jsou tu vesměs lehce regulované. O nějaké zvláštní kráse řeky se tu hovořit nedá, ta místa však přijdou dále po proudu.


Rybník na řece Svratce ve městě Svratka.
1
Dolní část rybníka na Svratce ve Svratce.
2
Poklidná hladina rybníka na Svratce ve Svratce.
3
Lávka přes hráz rybníka na Svratce ve Svratce.
4
Malý jez a kolem malá hráz stačí k tomu, aby vznikl rybník.
5
Schody v kamenné navigaci na Svratce pod rybníkem.
6
Regulovaný tok Svratky ve Svratce.
7
Most s místní komunikací přes Svratku ve Svratce.
8
Stromořadí na břehu Svratky.
9
Smrkový háj hází stín ke Svratce.
10
Lávka přes Svratku ve Svratce.
11
Odpadní vyústění do Svratky.
12
Mostek přes Svratku ve Svratce.
13
Svratka přijímá ve Svratce zleva potok Brodek, přitékající ze Svratouchu.
14
Regulovaný oblouk Svratky.
15
Kanalizační vyústění do Svratky.
16
Dřevěná lávka přes Svratku ve Svratce.
17
Vodní trávy je ve Svratce již dost.
18
Lávka do háje u Svratky.
19
Něžně regulovaná Svratka.
20
Nízký jez na Svratce ve Svratce.
21
Ocelová lávka přes Svratku pod nízkým jezem ve Svratce.
22
Dvoudílná kaskáda na Svratce.
23
Písčité dno s oblázky zarůstá vodní travou.
24
Niva mezi silnicí na Nové Město a Svratkou.
25
Pobřežní porosty u Svratky.
26
Dřevěná lávka přes Svratku.
27
Svratka nad mostem ze Svratky na Nové Město.
28
Sluncem přelitá Svratka.
29
Malý oblouk Svratky.
30
Divoký kačer na Svratce.
31
Silniční most přes Svratku ve směru na Nové Město na Moravě.
32
Ohlédnutí přes silniční most na město Svratka.
33
Svratka pod mostem ze Svratky na Nové Město.
34
Řeka Svratka opouští město Svratka a míří dále na Jimramov.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:12:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Svratky | Pramen - město Svratka - Po proudu:Svratka - Jimramov | Jimramov

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!