Pramen - město Svratka / Řeka SvratkaPramen řeky Svratky
Město Svratka

Pod pramenem míří Svratka k severozápadu a míjí obec Cikháj a pak se stáčí k severu a protéká obcí Herálec, aby se poté stočila k severovýchodu a tak přibyla do města Svratka. Dno řeky je tu kamenité až písčité. Svratka tu přijímá zprava přítoky Břimovka a Brušovecký potok. Vyskytují se tu menší pstruzi.Břehy jsou někde zpevněné kořeny, jinde volné a v Herálci navigované. Stojí tu 2 silniční mosty, několik mostů s lesními cestami a 1 pevný brod. Úsek je to hezký.


Prosluněný úsek Svratky jako batolete.
1
Lesní cesta podél Svratky mezi Fryšavou a Cikhájí.
2
Sluneční paprsky v čeřící se hladině malé slatinné tůně na Svratce.
3
Klidná tůně s kamenitým dnem na nejhornější Svratce.
4
Koryto nejhornější Svratky v lesním úseku.
5
První most na Svratce je betonová trubka pod lesní cestou, vše je prosté romantiky.
6
Zpěněná voda na nejhornější Svratce.
7
Svratka coby bystřina mezi kopřivami.
8
Svratka si razí cestu lesem, zatím je to jen drobný potůček a tak je v rozhraní slunečního svitu a lesního stínu poněkud nenápadná.
9
Sklon se zmírnil, tok Svratky zesílil.
10
Pařez s mechem na hraně světla a stínu je pařezem pobřežním.
11
Úzké koryto Svratky pod pařezem.
12
Břehy Svratky s lopuchy na okraji smrkového lesa.
13
Myslivecký posed na břehu Svratky.
14
Romantické kapradí nad Svratkou.
15
Odlesk Slunce v tůni Svratky.
16
Sázený smrkový les, kterým protéká řeka Svratka.
17
Svratka těsně za hranou lesa.
18
Svratka se blíží k druhému mostu.
19
Svratka přibírá lesní potůček zprava.
20
Klacek jako most přes Svratku, vhodný pro poutníky velikosti mravenců.
21
Sluneční paprsek proniká na hladinu Svratky, částečně zakryté kapradinou.
22
Chvílemi Svratka vypadá jako lesní příkop u cesty.
23
Temný lesní úsek Svratky dává vysvětlení jiného jména řeky tedy Schwarzava.
24
Lidský zásah do toku Svratky mnoho romantiky nepřidal.
25
Šikmý most lesní cesty a Svratky.
26
Koryto Svratky jako bagrem vyhloubené.
27
Zklidněný přítok Svratky v lese nad Cighájí.
28
Lesní most přes Svratku je vlastně jen zasypaná trubka.
29
Lesní soutok Svratky s pravobřežním přítokem.
30
Jeden z prvních meandrů Svratky.
31
Temný a prosluněný les nad Svratkou.
32
Břeh Svratky se zlomenou břízou.
33
Prosluněný pás na pravém břehu Svratky kontrastuje s temným lesem.
34
Pomalu se rozšiřující Svratka s pobřežními smrky.
35
Svratka jako potok z výšky.
36
Silniční most přes Svratku v úseku Cikháj – Herálec.
37
Pravobřežní niva Svratky v úseku Cikháj – Herálec.
38
Poklidný úsek Svratky v úseku Cikháj – Herálec.
39
Most přes Svratku na lesní cestě nedaleko osady Mariánská Huť.
40
Svratka u lesní ohrady nedaleko osady Mariánská Huť.
41
Svratka v lesním úseku se střídáním svitu a stínu.
42
Svratka u Kocandy s písčitým dnem.
43
Most přes Svratku u Kocandy.
44
Rozšiřující se Svratka u Kocandy.
45
Potok Svratka u Kocandy.
46
Svratka pod Kocandou míří nivou na Herálec.
47
Brod přes Svratku v Herálci.
48
Ocelový most přes Svratku v Herálci.
49
Regulované koryto Svratky v Herálci.
50
Levobřežní přítok posiluje Svratku v Herálci v pevném kamenném korytě.
51
Kamenitopísčité dno Svratky v Herálci.
52
Pstruh okolo 20 cm ve Svratce v Herálci.
53
Svratka mezi domy v Herálci.
54
Prosluněná Svratka travou zarostlá.
55
Ocelová lávka přes Svratku v Herálci.
56
Svratka v sevření nízkých betonových pásů.
57
Silniční most přes Svratku v Herálci.
58
Hraniční patník v Herálci, Morava okres Nové Město.
59
Hraniční patník v Herálci, Čechy okres Hlinsko.
60
Poněkud ukrytý levobřežní přítok Svratky pod mostem v Herálci.
61
Poklidný úsek Svratky v Herálci.
62
Pěšina po kamenné navigaci Svratky v Herálci.
63
Most s místní komunikací přes Svratku v Herálci.
64
Když Svratka opouští Herálec, je již možné ji považovat za říčku.
65
Levý břeh Svratky v Herálci je lemován břízami.
66
Mělké údolí Svratky pod Herálcem.
67
Mechem obrostlé kmeny na břehu Svratky.
68
Řeka Svratka nad městem Svratka.
69
Pravobřežní niva řeky Svratky nad městem Svratka.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:11:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Svratky - Po proudu:Město Svratka | Svratka - Jimramov | Jimramov

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!