Tišnov / Řeka SvratkaNedvědice - Tišnov
Tišnov - Přehrada Brno

Svratka protéká Tišnov jihovýchodním směrem a stále si drží slabě slatinnou barvu. Přijímá tu zprava přítok zvaný Loučka. Břehy jsou regulované, bez kamenné navigace. Stojí tu 2 jezy. Přes řeku přechází 2 samostatné železniční mosty na dvoukolejné trati. Také tu stojí 3 silniční mosty a 2 lávky. Je tu poznat mírné znečištění z města, ale i tak lze říci, že je tu řeka stále pěkná.


Ocelová lávka přes Svratku u lomu nad Tišnovem.
1
Lávka přes Svratku nad soutokem s říčkou Loučka.
2
Klášter Porta Coeli v Předklášteří bývá někdy uváděn jako v Tišnově.
3
Večerní paprsky Slunce zalévají stříšku odpočívadla u lávky přes Svratku nad soutokem s říčkou Loučka.
4
Srdce soutoku Svratka / Loučka ve večerním osvětlení Sluncem.
5
Železniční most přes Loučku těsně nad ústím do Svratky v Předkláštěří.
6
Loučka pod železničním mostem nad soutokem se Svratkou v Předkláštěří.
7
Slunce zapadá za lesy na Kozí Bradě.
8
Západ Slunce nad Předkláštěřím.
9
Soutok Svratka / Loučka (vlevo) v Předkláštěří.
10
Svratka pod doutokem s Loučkou.
11
Soutok Svratka – Besének v Tišnově.
12
Horní jez na Svratce nad železničním mostem v Tišnově.
13
Železniční mosty přes Svratku v Tišnově na trati Havlíčkův Brod – Brno.
14
Dva samostatné železniční mosty přes Svratku v Tišnově na trati Havlíčkův Brod – Brno.
15
Svratka pod železničním mostem v Tišnově.
16
Svratka nad silničním mostem v Tišnově, ulice Klášterská.
17
Nenápadný přátok Svratky nad silničním mostem přes Svratku, Tišnov, ul. Klášterská.
18
Silniční most přes Svratku, Tišnov, ul. Klášterská.
19
Svratka pod silničním mostem v Tišnově, ulice Klášterská.
20
Svratka v Tišnově nedaleko nádraží.
21
Počátek pravobřežního mlýnského náhonu nad dolním jezem na Svratce v Tišnově u nádraží.
22
Dolní jez na Svratce v Tišnově u nádraží.
23
Vyústění odpadní roury do pravobřežního mlýnského náhonu na Svratce v Tišnově u nádraží.
24
Zrcadlící se Slunce v proudu pravobřežního mlýnského náhonu pod dolním jezem na Svratce v Tišnově u nádraží  a krásné netýkavky žláznaté.
25
Vyústění pravobřežního mlýnského náhonu pod dolním jezem na Svratce v Tišnově.
26
Silniční most přes Svratku, Tišnov, ul. Cáhlovská.
27
Silniční most přes Svratku, Tišnov, ul. Cáhlovská pohledem proti proudu z pravého břehu.
28
Železná lávka přes Svratku s produktovodem v dolní části Tišnova.
29
Pěšina po pravém břehu Svratky v dolní části Tišnova.
30
Svratka v Tišnově u komína KORAL, vzadu poslední místní silniční most.
31
Silniční most přes Svratku v Tišnově, silnice II/385.
32
Svratka pod posledním mostem v Tišnově.
33
Vrbový pahýl v úzkém luhu pod Tišnovem.
34
Pěna z nečistoty na náplavu zachycená.
35
Úzký luh Svratky pod Tišnovem.
36
Netýkavka žláznatá asi 2 m vysoká v úzkém luhu pod Tišnovem.
37
Pěšina přes úzký luh Svratky pod Tišnovem.
38
Konec úzkého luhu u Svratky pod Tišnovem.
39
Svratka opouští Tišnov a míří si to k Brnu.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:14:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Nedvědice | Nedvědice - Tišnov - Po proudu:Tišnov - Přehrada Brno | Přehrada Brno

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!