Přehrada Brno / Řeka SvratkaTišnov - Přehrada Brno

Brněnská přehrada se původně zvala Kníničská přehrada, v místním hantecu Prýgl. Betonová gravitační hráz je je 23,5 m vysoká, 120 m dlouhá a v koruně 7,14 m široká. Byla vystavěna v letech 1936 – 1940. Maximální plocha nádrže je 259 ha, maximální hloubka 65,6 m. Maximální objem zadržované vody je až 21 mil m2. Příslušná vodní elektrárna je vybavena Kaplanovou vertikální turbínou s výkonem 2,88 MW. Do přehradní nádrže se vlévají zprava Veverka a Rakovec, zleva pak Kuřimka. V těsné blízkosti se nacházejí tato chráněná území Břenčák, Na skalách, Junácká louka, Krnovec, Kůlny a Skalky u přehrady. Při pravém břehu nelze přehlédnout hrad Veveří. Vodní nádrž je v horní části hůře přístupná, ale o o to romantičtější, dolní část pak skýtá množství rekreačních příležitostí. Rybaření je tu oblíbenou kratochvílí a občas tu na udici uvízne kapitální úlovek. Pro blízkost města Brna je to častý cíl místních i vzdálených návštěvníků.


Pod jezem ve Veverské Bítýšce dochází horní vzdutí Brněnské přehrady.
1
Na jezu ve Veverské Bítýšce bývá poznat horní vzdutí Brněnské přehrady.
2
Toho času rozestavěná cyklostezka po pravém břehu Svratky, Veverská Bítýška.
3
Návrat levobřežního náhonu do Svratky, Veverská Bítýška.
4
Schůdky do Svratky na horním vzdutí Brněnské přehrady, Veverská Bítýška.
5
Toho času již dostavěná cyklostezka po pravém břehu Svratky, Veverská Bítýška.
6
Svratka nad dolním silničním mostem, Veverská Bítýška.
7
Boční pohled na silniční most přes Svratku, Veverská Bítýška.
8
Most přes Svratku, Veverská Bítýška, silnice II/386, Veverská Bítýška.
9
Léto pod mostem, Svratka, Veverská Bítýška.
10
Zelená voda Brněnské přehrady a silniční most, Veverská Bítýška.
11
Zelený kopec Břenčák, zelená voda Brněnské přehrady a přístaviště Veverská Bítýška.
12
Přístaviště Veverská Bítýška.
13
Soutok Svratka / Kuřimka a vrba v jeho srdci.
14
Rybníka pod Veverskou Bítýškou pohledem shora.
15
Hladina Brněnské přehrady u chráněného území Na skalách.
16
Přístaviště  Na skalách.
17
Pomalu se rozšiřující Brněnská údolní nádrž.
18
Svratka spoutaná Brněnskou přehradou míří k Brnu.
19
Přístaviště Mečkov shora z chráněného území chráněného území Na skalách.
20
Slunce v mracích vysoko nad hladinou Brněnské přehrady.
21
Ulomená větev vysoko nad hladinou Brněnské přehrady v chráněném území Na skalách.
22
Cesta k chráněnému území Na skalách.
23
Probleskující hladina Brněnské přehrady přes stromy na chráněném úpzemí chráněném území Na skalách.
24
Pravobřežní záliv Brněnské přehrady nad lávkou u Junácké louky.
25
Klesající Slunce nad hladinou Brněnské přehrady, pohled lávky u Junácké louky.
26
Hrad Veveří nad hladinou Brněnské přehrady.
27
Levobřežní skála nad lávkou u Junácké louky.
28
Lávka u Junácké louky je vlastně pořádný most.
29
Oblouky lávky u Junácké louky.
30
Hladina Brněnské přehrady pohledem z mostu u Junácké louky, vpravo přístaviště Hrad Veveří.
31
Přístaviště Hrad Veveří.
32
Hladina Brněnské přehrady oproti přístavišti Hrad Veveří.
33
Táhlý oblouk Brněnské přehrady oproti přístavišti Hrad Veveří.
34
Hladina Brněnské přehrady ve střední třetině.
35
Výletní loď na hladině Brněnské přehrady.
36
Skála vysoko nad hladinou Brněnské přehrady.
37
Rybářský flek na levém břehu Brněnské přehrady.
38
Pohled proti proudu Svratky, kterou významně překrývá nadržení vody Brněnskou přehradou, v pozadí hrad Veveří a lávka u Junácké louky.
39
Podzimní moment na levém břehu Brněnské přehrady.
40
Romantické místo na levém břehu Brněnské přehrady.
41
Oblouk kořene na levém břehu Brněnské přehrady.
42
Poněkud temná hladina Brněnské přehrady.
43
Zralé šípky na levém břehu Brněnské přehrady nedaleko chráněného území Kůlny.
44
Balonky coby plovoucí odpad na hladině Brněnské přehrady.
45
Přístaviště Cyklistická o sobě dává vědět i jasným grafickým vyjádřením.
46
Podzimní hladina Brněnské přehrady pod přístavištěm Cyklistická.
47
Most přes levobřežní přítok Svratky do Brněnské přehrady u přístaviště Cyklistická.
48
Podzim pod levobřežním přítokem Svratky do Brněnské přehrady u přístaviště Cyklistická.
49
Asfaltová cesta po mostě přes levobřežní přítok Svratky do Brněnské přehrady u přístaviště Cyklistická.
50
Turistický rozcestník přístaviště Cyklistická.
51
Altánek nad Brněnskou přehradou.
52
Světlo a stín, mraky a Slunce, to nad podzimní hladinou Brněnské přehrady.
53
Plovoucí vrbový list na podzimní hladině Brněnské přehrady.
54
Sídliště Bystrc za podzimní hladinou Brněnské přehrady.
55
Podzim v kempu.
56
Podzimní bříza.
57
Borovice si drží barvu napříč ročními obdobími.
58
Romantická klidná hladina Brněnské přehrady.
59
Stromy na břehu Brněnské přehrady v poklidném podzimním dni.
60
Osiřelé Sokolské koupaliště  na břehu Brněnské přehrady.
61
Kdo by poznal pohled proti proudu, když je svázaný zvednutou hladinou Brněnské přehrady...
62
Přístavní molo u Sokolského koupaliště.
63
Přímý pohled na přístavní molo u Sokolského koupaliště.
64
Prosvětlující se hladina Brněnské přehrady.
65
Levobřežní záliv Brněnské přehrady.
66
Pobřežní budova u Brněnské přehrady.
67
Sluneční paprsky romanticky míří na hladinu Brněnské přehrady.
68
Kozí horka pohledem přes hladinu Brněnské přehrady.
69
Hrázní jeřáb.
70
Chráněné území Skalky u přehrady.
71
Brněnská přehrada pohledem zespoda přes sluneční paprsky za olšovou větví.
72
Brněnská přehrada má spíše menší hráz.
73
Svratka těsně pod Brněnskou přehradou.
74
Pobřežní olše u Svratky těsně pod Brněnskou přehradou.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:15:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Tišnov | Tišnov - Přehrada Brno - Po proudu:Brno - jih

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!