Brno - jih / Řeka SvratkaBrno - Dyje

Svratka pokračuje přes Brno stočením přímo na jih. Toto je druhá část. Přijímá tu zleva potok Ponávka a řeku Svitava a zprava potok Leskava. Najdeme tu 1 jez a kolem něj pravobřežní náhon, zvaný rameno Svratky. Regulované břehy jsou řídce osázeny různými stromy. Byl tu postaven 1 železniční most a několik silničních mostů a lávek. Čistota vody je tu solidní, ale slušný přístup ke koupání ojedinělý. Podél Svratky vede cyklostezka. Obecně se dá říci, že je to milý kus řeky.


1. železniční most přes Svratku v Brně, pohled po proudu.
1
1. železniční most přes Svratku v Brně, pohled shora.
2
Svratka nad 1. železničním mostem v Brně.
3
2. železniční most přes Svratku v Brně, pohled shora.
4
Pod 2. železničním mostem přes Svratku v Brně.
5
Cyklostezka pod 3. železničním mostem přes Svratku v Brně.
6
3. železniční most přes Svratku v Brně, pohled po proudu.
7
3. železniční most přes Svratku v Brně, pohled shora.
8
Svratka pod 3. železničním mostem v Brně.
9
Svratka s cyklostezkou na pravém břehu pod 3. železničním mostem v Brně.
10
Kanalizační vyústění do Svratky.
11
Zátoka na pravém břehu Svratky nad soutokem s Ponávkou.
12
Soutok Svratka / Ponávka viděný z opačného, tedy pravého břehu. Přes Ponávku vede lávka.
13
Ponávka posiluje Svratku zleva, Komárov.
14
Cyklostezka po levém břehu Svratky, Komárov.
15
Svratka v Komárově.
16
Silniční most, Svratka, Komárov, ulice Kšírova.
17
Dufkovo nábřeží, pravý břeh Svratky, Horní Heršpice.
18
Cyklostezka podél Svratky nedaleko železničního mostu v Komárově.
19
4. železniční most přes Svratku v Brně, Komárov.
20
Levý břeh Svratky, Komárov.
21
Nákupní košík ve Svratce, fuj.
22
Vrbový pahýl na levém břehu Svratky v Komárově.
23
Topolová čtyřčata na levém břehu Svratky v Komárově.
24
Koupaliště na pravém břehu Svratky, Horní Heršpice.
25
Lávka pro pěší přes Svratku, Horní Heršpice – Komárov.
26
Slunce za obloukem lávky  přes Svratku, Komárov -  Horní Heršpice.
27
Cyklostezka po pravém břehu Svratky, Horní Heršpice.
28
Rozhledna Komec na levém břehu Svratky v Komárově.
29
Svratka nad Jižním mostem, Brno.
30
Jižní most, silniční most přes Svratku, Brno.
31
Svratka pod Jižním mostem, Brno.
32
Cyklostezka po levém břehu Svratky u nákupního centra.
33
Svratka nad Dolnoheršpickým mostem, Brno.
34
Dolnoheršpický most, Brno.
35
Svratka pod Dolnoheršpickým mostem, Brno.
36
Cyklostezka pod Dolnoheršpickým mostem, pravý břeh Svratky, Brno.
37
Soutok Svratka / Leskava s mostem cyklostezky přes Leskavu.
38
Nad jezem Svratky, Přízřenice.
39
Cyklostezka na pravém břehu Svratky pod vedením nízkého napětí, Přízřenice.
40
Nádherný odlesk Slunce v rameni Svratky, pravobřežním náhonu.
41
Svratka nad jezem v Přízřenicích, vlevo mostek přes rameno Svratky.
42
Jez přes Svratku, Přízřenice.
43
Vodočet na Svratce, Přízřenice.
44
Klesající Slunce nad lávkou jezu, Přízřenice.
45
Jez na Svratce, Přízřenice.
46
Větev ve Svratce pod jezem, podvečerním Sluncem osvětlená, Přízřenice.
47
Svratka nad soutokem se Svitavou, Přízřenice.
48
Trs trávy coby ostrůvek ve Svratce, Přízřenice.
49
Kamínkový ostrůvek ve Svratce, Přízřenice.
50
Svratka těsně nad soutokem se Svitavou, večerním Sluncem osvětlená.
51
Soutok Svratka / Svitava, Přízřenice.
52
Malý ostrov ve Svratce pod soutokem se Svitavou.
53
Slunce se odráží v hladině Svratky těsně pod soutokem se Svitavou.
54
Slunce nad ostrůvkem v hladině Svratky těsně pod soutokem se Svitavou.
55
Soutok Svratka / Svitava (vpravo).
56
Soutok Svratka / Svitava z mostu, Přízřenice.
57
Most přes Svratku pod soutokem se Svitavou, Přízřenice.
58
Slunce klesá nad silnicí od mostu přes Svratku, Přízřenice.
59
Svratka opouští Brno a míří posílit Dyji.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:16:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Tišnov - Přehrada Brno | Přehrada Brno - Po proudu:Brno - Dyje

Řeka Svratka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!